Over

Dank voor je bezoek aan duursportief.nl. De website is opgericht met als primair doel om duursport in Nederland te stimuleren. Om duursport in Nederland onder de aandacht te brengen gebruiken wij onder meer deze website.

Missie duursportief.nl

“De missie van duursportief.nl is vrij helder; Nederland moet meer gaan doen aan duursport. Juist om dit doel te kunnen bereiken kun je op deze website allerlei artikelen lezen die te maken hebben met duursport.”

De website is bedoeld voor een brede doelgroep. Zowel sporters als niet sporters kunnen op deze website terecht. Ook is de website bedoeld voor zowel jong als oud.

Sporters die aan duursport doen willen wij uitnodigen om duursport zoveel mogelijk te promoten in hun naaste omgeving. Juist door een actieve bijdrage van sporters kunnen we samen ons doel bereiken. Een breed draagvlak onder de Nederlandse samenleving is van belang om duursport meer onder de aandacht te brengen. Actieve duursporters zijn bij uitstek geschikt om dit draagvlak te verbreden.

Niet sporters die graag meer willen weten over duursport zijn uiteraard ook van harte welkom op deze site. Wij hopen jullie het belang van duursport duidelijk te maken. Duursport kent namelijk een belangrijk voordeel ten opzichte van andere vormen van sport. Lees hiervoor het artikel ‘Duursport voor een betere gezondheid’.

Door actieve sporters en niet sporters bij elkaar te brengen op 1 platform is het de bedoeling dat juist deze twee groepen elkaar gaan enthousiasmeren om meer aan duursport te gaan doen.

Visie duursportief.nl

“duursportief.nl wilt de Nederlandse bevolking enthousiasmeren voor duursport teneinde het aantal duursporters in Nederland elk jaar te vergroten”

Het is de bedoeling dat het aantal duursporters in Nederland elk jaar stijgt. Juist door een stijgende trend te realiseren kan er een bepaald ‘momentum’ worden bereikt. Zodra dit het geval is wordt duursportief.nl overbodig, maar heeft het tegelijkertijd wel zijn doel bewerkstelligd. Deze website is een hulpmiddel om deze stijgende trend in te zetten en te behouden tot het moment dat er voldoende draagvlak is. De verwachting is dat de trend zich dan vanzelf de komende jaren voortzet.

Voor en door sporters

Duursportief is een platform waar sporters (en niet sporters) elkaar kunnen helpen waar nodig. Dit kan op verschillende manieren:

  1. Het reageren op artikelen die staan op de website
  2. Het delen van tips met andere sporters
  3. Zelf berichten insturen via de contact pagina

Eigen initiatieven worden van harte aangemoedigd.

De website zelf zal hier een actieve bijdrage aan leveren door:

  • Het platform te onderhouden
  • Nieuwe artikelen te plaatsen
  • Zich indien nodig te mengen in de discussie
  • Contact te houden met lezers van de website
  • Mails van lezers zoveel mogelijk te beantwoorden

Voor het succes van de website is het noodzakelijk dat er ook daadwerkelijk een dialoog ontstaat tussen niet sporters en sporters. Het aangaan van een actieve dialoog helpt om gezamenlijk een bijdrage te kunnen leveren aan het succes van duursport in Nederland.

Mocht je zelf toevoegingen hebben voor de website. Denk hierbij aan; tips, leuke suggesties, artikelen, afbeeldingen en anekdotes dan willen wij jou vragen om deze te versturen naar ons via de contactpagina. Uiteraard kun je als je vragen hebt ook altijd gebruik maken van die pagina.

Wij willen iedereen bedanken voor het huidige en toekomstige succes van de site. Veel plezier, succes en sterkte gewenst met sporten!