Sport

Bezuiniging door de KNSB op schaatsen

Nederland is al jarenlang een prominent schaatsland. De schaatswereld kent vele bekende Nederlandse schaatsers. Misschien wel een van de bekendste is Rintje Ritsma. Prijs na prijs pakte hij voor Nederland op het ijs. In zekere zin is schaatsen daarom een cultureel erfgoed. Het nieuws dat de KNSB heeft besloten om 1,7 miljoen euro te gaan bezuinigen komt voor vele dan ook als een verassing.

Een goede beslissing?

Het gaat volgens de bond zelf hoofdzakelijk om personele bezuinigingen. Het is desalniettemin een grote tegenvaller voor iedere schaatsliefhebber, aangezien het geen goed teken is dat zelfs de KNSB genoodzaakt is om te gaan bezuinigen. De belangrijkste reden voor de KNSB om de bezuiniging door te voeren zijn de tegenvallende sponsorinkomsten. Een mogelijke oorzaak hiervan zou kunnen zijn dat bedrijven in de ‘nawee├źn’ van de economische crisis toch besluiten om andere prioriteiten te stellen.schaatsen

Ook de subsidies vanuit de overheid worden minder. Dit geldt niet alleen voor de schaatssport, maar ook voor andere sporten. Je zou hier je vraagtekens bij kunnen stellen, omdat sporten juist door de overheid gestimuleerd zou moeten worden. Zeker als je nagaat dat het stimuleren van sport indirect en in zekere zin direct voorkomt dat mensen overgewicht krijgen. Juist overgewicht kan weer leiden tot ziektes die de Nederlanders en ook de Nederlandse overheid weer geld kost.

Nieuwe verdienmodellen

12De KNSB is dus genoodzaakt om op zoek te gaan naar nieuwe verdienmodellen. Het geld dat de bond binnen krijgt via subsidies en sponsors wordt waarschijnlijk alleen maar minder. Om de problemen op te lossen zullen er naar alle waarschijnlijkheid structurele bezuinigingen doorgevoerd moeten worden. Daartegenover zal de bond op zoek moeten gaan naar structurele nieuwe inkomstenbronnen en dat is zeker voor een schaatsbond lastig. Zeker ook vanwege het feit dat schaatsen niet volkssport nummer 1 is. Misschien moet de bond wel op zoek naar nieuwe technologische ontwikkelingen die de schaatssport weer voor een groter publiek interessant maakt. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van geocaching in de wandelsport, hierdoor is wandelen voor een groter publiek interessant geworden.